Søndag går fellesstarten Gylne Gutuer, som siden starten i 2011 har vært kjent for krevende grussektorer og utfordrende løype til tross for få høydemeter. Traséen er 15.7 kilometer lang med 39 prosent grus, fordelt på fire sektorer. 

– Gylne Gutuer er flatt og seigt, men med hjørner og vanskelig underlag. Terrengryttere med kjørestyrke liker den godt, sier rittleder Kjetil Haaland.