Det var Tour de France en sommer jeg ikke kan huske når var, likevel husker jeg det som skjedde som det var i går. Jeg husker heller ikke hvem som satt i brudd denne dagen, hvilke lag som syklet og heller ikke hvem som vant.

Jeg har valgt å ikke ville vite det.