Det er sommer, det er 1903, og fra bilen følger Tour de France-direktør Henri Desgrange rytterne med argusøyne. Han passer på at de overholder reglementet til enhver tid.

Stående ved bilen kontrollerer Desgrange blant annet at syklistene utfører dekkbyttet forskriftsmessig, og akkurat som du har lært av Kaggestad, det måtte i datiden foregå uten hjelp.