Selv om mange produsenter og markedet nå har en klar oppfatning av hva en grussykkel skal være, er det noen som fortsatt tøyer strikken. Britiske Whyte har lang tradisjon for å utvikle sykler utenom det vanlige. De trår heller ikke den vanlige løypa med grussykkelen Gisburn.