En ting først – XXL må lære seg å montere bukkestyre og gir/bremsehendler på en mer funksjonell måte. Da vi tar ut sykkelen fra butikken i Oslo Sentrum er styret montert slik det også er på bildene av alle GX syklene på sykkelmerkets nettsider. Nederste del av bukken peker veldig nedover, mens hendlene er montert så langt frem på styret som mulig. Dette gjør det ubehagelig å bruke nedre del av bukkestyret da du må spenne kroppen inn i styret for ikke å skli av. Vi vikler av styrebåndet og monterer styret slik at nedre del av bukken blir tilnærmet vannrett og hendlene kommer litt nærmere kroppen. Med det gjort blir den ganske så lange White-sykkelen kvikkere, morsommere og tryggere.