I 2013 testet jeg den første versjonen av Polar Look Kéo Power, som snakket Polars trådløse språk WIND og kun fungerte med et par av Polars nå utdaterte sykkelcomputere. Den gangen konkluderte jeg med at Polars wattpedaler virket halvferdige, at Polar burde åpne for å bruke andre computere enn kun sine egne, samt lage en skikkelig sykkelcomputer med innebygget GPS, la treningsfilene fra sine Polar-computere overføres til andre treningsdagbøker, og fokusere på å lage én treningsdagbok. Mye å ta tak i, med andre ord.

Når vi nå spoler frem to år kan vi konkludere at Polar har tatt syvmilssteg - deres multisport-klokke V800 er super, og selv om sykkelcompueren M450 et meget godt produkt. Og fordi de nye wattpedalene kommuniserer bluetooth som åpner for at eksempelvis smarttelefonen din kan brukes i tillegg til en Polar-computer, det går fint å overføre filer fra Polar Flow til Strava og andre treningsdagbøker, og dessuten har de nå én treningsdagbok - Polar Flow - som fungerer meget bra!