Sykkelforholdene i Nordmarka er i skrivende stund varierende. I de lavereliggende strøkene er det gjerne isete på bakken, mens vi lenger opp i høyden finner snø.

I Nordmarka er det cirka halvparten av veiene som er brøytet etter sist snøfall. På Krokskogen er det brøytet overalt. Det betyr at det enkelte steder vil være sporete.