Styrkeprøven håpet i det lengste at gjenåpningen av Norge var kommet langt nok til at breddearrangementer i sykling kunne gjennomføres i juni. 

Men da det tidligere i vår ble det klart at myndighetenes gjenåpningsplan verken inneholdt konkrete datoer eller faste detaljer rundt restriksjoner og antall deltakere, var Styrkeprøven likevel nødt til å avlyse den ordinære utgaven av Styrkeprøven 2021.