Norges Cykleforbund har tatt et knallhardt standpunkt i forbindelse med Russlands invasjon av Ukraina, og ønsker å bruke sykkelsporten som et kraftig virkemiddel til å påvirke situasjonen. 

De ønsker ikke bare utestengelse av russiske eller hviterussiske utøvere, de krever også full ekskludering av funksjonærer og idrettsledere. 

Annonse

– Vi har sendt en offisielt henvendelse til UCI med innholdet vårt, der vi ønsker at dette ikke bare skal gjelde lag eller landslag, det skal også gjelde kommisærer og funksjonærer, sier president i Norges Cykleforbund, Jan-Oddvar Sørnes, til landevei.no.

Dette gjør at Norges Cykleforbund legger seg på en av de strengeste linjene i idretten. Budskapet er ikke til å ta feil av, og på forbundets egne sider forteller de at de «vil støtte enhver koordinert aksjon mot Russland, samt russisk og hviterussisk idrett i tiden som kommer». 

– Personlig synes jeg dette er klokt, og hele styret støtter det - det er det åpenbare vi sanksjonerer mot. Vi må se hvordan det utvikler seg, om en også skal sanksjonere mot enkeltindivider, sier Sørnes.

I løpet av morgentimene er det også blitt kjent at den australske olympiske komite (AOC) og det australske sykkelforbundet legger seg på samme linje som NCF. 

Årets verdensmesterskap for proffsyklister arrangeres i Wollongong i Australia - og der vil de nekte de to nasjonene start. Standpunktet er også støttet av Australias nasjonalforsamling. 

– Vi vil ha fred, og vi vil at Russland trekker seg ut av Ukraina. Vi oppfordrer idretten til å ikke invitere russiske og hviterussiske utøvere, og trekke alle invitasjoner som eventuelt er gitt. Vi vil at australske utøvere trekker seg fra alle arrangement der russiske og hviterussiske utøvere stiller, skriver CEO Matt Carrol i AOC i en pressemelding. 

UØNSKET: Pavel Sivakov og det russiske landslaget er uønsket når Australia arrangerer VM i september. UCI har ikke kommentert uttallelsene fra Australia. Foto: Cor Vos.
UØNSKET: Pavel Sivakov og det russiske landslaget er uønsket når Australia arrangerer VM i september. UCI har ikke kommentert uttallelsene fra Australia. Foto: Cor Vos.

Det internasjonale sykkelforbundet forholder seg tause

Men selv om ønsket om sanksjonering er sterkt, fullt så enkelt er det ikke. Norges Cykleforbund sitter nærmest uten reell makt i situasjonen. 

NCF har ikke mandat til å gjennomføre en utestengning av russiske og hviterussiske utøvere eller støtteapparat, verken i norske ritt, ei heller i internasjonale ritt som arrangeres på norsk jord. 

Det reguleres i sykkelsportens internasjonale regelverk. 

Avgjørelsen må til syvende og sist tas av det internasjonale sykkelforbundet, UCI. Men så langt er det ingenting som tyder på at UCI vil legge seg på en linje som i det hele tatt minner om den norske.

– Hva kan NCF gjøre om det internasjonale forbundet ikke vil ilegge noen sanksjoner?

– Vi må forholde oss til det, og vil da fortsette å kommunisere våre synspunkter tydelig, sier Sørnes.

For i skrivende stund er UCI et av de internasjonale idrettsforbundene som har vært minst synlige i sanksjonering mot russisk og hviterussisk idrett. 

UCI har ikke uttalt seg om temaet siden 25. februar, da de la ut en fordømmelse på sine hjemmesider. Dette på tross av at den internasjonale olympiske komite (IOC) har bedt alle internasjonale særforbund om å ekskludere Russland og Hviterussland fra alle internasjonale konkurranser. 

UCI har heller ikke svart på gjentatte henvendelser fra landevei.no - og de har ikke kommentert det australske forbundets ønske angående verdensmesterskapet.

Det gjør at slik saken stiller seg nå, har det norske forbundet i beste fall en påvirkningsmulighet til å endre UCIs standpunkt. 

Det mener Sørnes at NCF har gode muligheter.

– Vi ønsker tydelighet fra UCI. Tradisjonen i slike saker er at endringer kommer fordi en presser på fra nasjonale forbund og oppover i systemet, sier Sørnes.

OMDISKUTERT: Dagen etter Russlands invasjon av Ukraina, vant Gazprom-Rusvelo en etappe i UAE Tour. Tour of Norway vil ikke ha laget i Norge. Foto: Cor Vos.
OMDISKUTERT: Dagen etter Russlands invasjon av Ukraina, vant Gazprom-Rusvelo en etappe i UAE Tour. Tour of Norway vil ikke ha laget i Norge. Foto: Cor Vos.

Tour of Norway vil kaste ut Gazprom-Rusvelo

Allerede rett etter krigens utbrudd gikk Roy Hegreberg i Tour of Norway ut og sa de vurderte å trekke invitasjonen til profflaget Gazprom-Rusvelo

Gazprom er et russisk olje-og gasselskap der den russiske staten har aksjemajoritet. Laget har sveitsisk lisens, men fremstår som russisk. 

Hegreberg bekreftet til TV2 i går at han vil nekte laget å delta:

– Det er helt utenkelig å ha de på startstreken, fordi de er finansiert av de samme som finansierer det Putin holder på med i Ukraina, sa Hegreberg bestemt. 

Gazprom-Rusvelo har allerede signert en kontrakt om deltagelse, og hva som skjer videre er vanskelig å si. 

Om laget fortsatt ønsker å delta, er det i såfall på tross av at de er uønsket av både arrangør, publikum og det nasjonale særforbundet.

Det gjør at jussen kan komme i andre rekke, noe som vil være en fordel for holdningene til norsk sykkelsport - for juridisk kan heller ikke en arrangør nekte lag eller individer deltagelse - kun det internasjonale forbundet. 

Idretten tar egne grep

De samme problemstillingene er allerede pågående i langrennssporten, der det arrangeres sprint i Drammen på torsdag, før Holmenkollrennene til helgen. 

Norges skiforbund nektet til slutt russiske og hviterussiske utøvere å delta - selv om det internasjonale skiforbundet ikke kom til samme slutning. 

I tillegg truet arrangøren av rennet i Drammen med å avlyse rennet om russiske og hviterussiske utøvere skulle delta.

ORDKNAPP: President i UCI, David Lappartient, har siden 25. februar forholdt seg helt taus til krigen i Ukraina. Foto: Cor Vos.
ORDKNAPP: President i UCI, David Lappartient, har siden 25. februar forholdt seg helt taus til krigen i Ukraina. Foto: Cor Vos.