Jentesatsingen i Norges Cykleforbund har ikke oppnådd samme resultater som på herresiden. Rekrutteringen blant jenter og kvinner er mye lavere enn forbundet ønsker, frafallet er for stort, og mange slutter tidlig i sykkelkarrieren. 

Onsdag kveld inviterte forbundet derfor til en paneldebatt om kvinnesykling for å få innspill fra miljøet om hvordan rekruttere flere jenter til å begynne å sykle og hvordan unngå at de slutter.