Frem til et stykke inn på nittitallet holdt det med én unbrakonøkkel for å justere høyde eller vinkel på styret. Men da sykkelverden søkte fremskritt, oppgraderte de til både to og tre forskjellige skruer. I fremskrittets navn må du i dag bla deg frem blant flere verktøy enn i hylla på den lokale isenkrambutikken. Ønsket du høyere styre i gamle dager løsnet du på ekspanderbolten i midten av stemet og dro det opp eller ned, trinnløst. Hadde styret vridd seg brukte du den samme unbrakonøkkelen også til den operasjonen.

Mange problem - en nøkkel.

Er du riktig heldig med komponentene får du nå gleden av at styreoppsettet har ni skruer som holder det hele sammen. Skjebnen vil oftest ha det til at disse skruene gjerne er av minst to forskjellige størrelser. Kanskje også tre.