Vi har testet aerosykler og har avdekket syklenes styrker og svakheter.