Nysatsingen Team Ringeriks-Kraft damer er tildelt 320 000 kroner fra Sparebankstiftelsen Jevnaker/Lunner. Tilskuddet er en viktig faktor for at Team Ringeriks-Kraft damer blir lansert for sesongen 2020, i første omgang som et klubblag. Målet er at laget skal få nok sponsorer og midler til å oppfylle de nye kravene UCI stiller for å bli et UCI-kontinentallag fra 2021.

Tilskuddet for 2020 er gitt som et kombinert prosjekt som også inkluderer et samarbeid med rusmiljøet gjennom Veien Tilbake.