Fellesstarten på 84 kilometer skulle vært arrangert 19. mai, men halvannen uke før arrangementet var det kun 13 påmeldte. For å få rittet til å gå rundt, var arrangørklubben Asker CK avhengig av minst 70 deltakere. 

Rittleder Asbjørn Slagtern Fjellvåg, som er en av initiativtakerne til rittet, synes det er både overraskende og leit at Kristianiatradisjonen ikke fikk flere påmeldte og derfor blir avlyst. 

– Da vi lanserte planene for rittet, fikk vi masse positive tilbakemeldinger på at dette var noe folk var interesserte i og ville delta på. Men når bare 13 ryttere gidder gå inn i EQtiming og melde seg på i tide, så lurer jeg jo på om alle de som sa de var interesserte i sykkelritt i Maridalen faktisk er det, sier Fjellvåg, som er usikker på hvorfor deltakerne uteble.