I 2016 ble det vedtatt nye forskrifter for sykkelritt på vei, som trådde i kraft fra nyttår. Kravene som veimyndighetene stiller til løypevaktene er nå blitt så omfattende at flere ritt tvinges til å avlyse.

Nordfjordrittet er ett av disse. Arrangøren ser ingen mulighet for å kunne gjennomføre et lite, lokalt turritt med de nye kravene som nå gjelder (se faktaboks nederst i saken).

– Vi ville fått færre, men sannsynligvis mer kvalifiserte løypevakter, men høyere kompetanse kan ikke veie opp for at vi ville ha måttet nedprioritere flere partier i traséen. Vi har derfor innsett at vi enten måtte profesjonalisere rittet og leie inn folk til å arrangere, eller legge ned. Selv om vi forventer 250-300 deltakere, klarer vi i ikke lenger å få regnestykket til å gå opp, og vi har bestemt oss for å ta en pause i 2018, sier rittleder Ole Marius Gloppestad.

Allerede da regelverket ble lansert i fjor vinter, slo rittarrangørene alarm. 

Saken fortsetter under

DREVNE: Nordfjordrittets frivillige løypevakter har fått skryt for sikkerheten i løypa i de fem åra rittet har vært arrangert. Foto: Ole Marius Gloppestad

Nordfjordrittet arrangeres av liten sykkelklubb basert på dugnad, og den 125 kilometer lange løypa går i en krevende trasé med stort behov for løypevakter. Det har arrangøren løst ved å hente inn dugnadshjelp fra et stort antall lokale idrettslag, som har stilt opp med frivillige løypevakter langs ritt-traséen.

Rittet har hatt et samarbeid med idrettslagene i midtre og indre Nordfjord, altså Veten IL, Hardbagg Il, Stryn TIL, Olden IL, Breimsbygda IL, Gloppen Handballklubb, Sandane TIL og Fjellhug Vereide IL, der arrangøren har betalt klubbene en dugnadssats på 150 kroner per time.

– Denne avtalen har gitt oss positive, dyktige og ansvarlige løypevakter som har løst løypevaktoppgavene på en utmerket måte. Vi har kun hatt positive tilbakemeldinger på sikkerheten i alle disse fem åra, sier Gloppestad.

I år måtte arrangøren velge mellom å legge ned rittet eller arrangere med betydelig færre løypevakter. Færre fordi det ikke er praktisk eller økonomisk mulig for en liten klubb å håndtere disse kravene på dugnad, forklarer han.

Usikkert om Tour de Hallingdal arrangeres i 2018.
LES MER: – Vi kan ikke betale for å arrangere sykkelritt 

Saken fortsetter under

IVRIGE: Dugnadsånden i Nordfjordrittet er upåklagelig. Det er kravene som feller arrangøren. Foto: Ronny Solheim

NCF FIKK LITE GEHØR
Etter Stortingsvedtaket i mars 2016 ble det bestemt at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skulle gå over forskriften for sykkelritt på vei og se på nytt regelverk og forskriftsendring. Utfallet ble at kun private vakter med tilstrekkelig opplæring kan regulere trafikk. Norges Cykleforbund var med i arbeidsgruppa, men fikk lite gjennomslag for sine argumenter. Sykkelforbundet har jobbet hardt for redusere byrden for klubbarrangørene, men likevel blir konsekvensene alvorlige.

LES MER: Sykkelritt blir svinedyrt 

LA NED LANDEGRENSEN
Tidligere i vinter informerte også Grenserittet om at landeveisrittet Landegrensen ikke vil bli arrangert i 2018. Det er en direkte konsekvens av det nye regelverket for opplæring av løypevakter.

Den nye forskriften om sykkelritt på veg, som formelt trådte i kraft i 2016 men som det ble gitt dispensasjon fra i 2017, øker kravene til trafikkvakter i tradisjonelle turritt til et nivå som gjør det nesten umulig for arrangørene å gjennomføre ritt både praktisk og økonomisk, forklarer Thor Fagereng, som er daglig leder i Grenserittet.

Saken fortsetter under

LAGT NED: Landegrensen er også lagt ned på grunn av de nye kravene til løypevakter. Foto: Ingeborg Scheve

DETTE ER REGLENE
Trafikkvakter i sykkelritt på vei er nå definert inn i fire nivåer:  

  • 1. Løypevakter: Disse skal kun varsle trafikk men ikke regulere trafikk.
  • 2. Stasjonære vakter: Disse står på post og regulerer trafikk etter behov.
  • 3. Mobile private vakter (motorsykler).
  • 4. Politivakter: Disse besørger politiet, og betales av arrangøren etter gjeldende satser. 

Dette er kravene i læreplanen:

  • Løypevakter: Opp mot 2 timer kurs
  • Stasjonære vakter: 9-10 timer kurs, teorieksamen
  • Mobile vakter (motorsykler): 9-10t kurs, teorieksamen + 7t praksiskurs + praktisk prøve
  • Link til læreplanen