COBB PLUS2 ser er basert på standardmodellen SHC, men Plus2 har en dypere og bredere spalte. På Plus2 blir en sittende på de to pølsene på hver side av spal- ten, en spalte som er bredest bakers og smalner fremover. Jo mer oppreist du sitter, jo bredere vil sittepunktene dine være. Når du legger deg dypt i bukken vil du presse bløtvevet ned og hoftepartiet fremover, og dette blir nå avlastet. Sit-teknutene dine blir smalere, og er da tilpasset setets form.

Dette fungerer godt så lenge vi finner det riktige stedet å sitte på setet. En liten detalj mange ser ut til å like er at nesen på setet er delvis kappet vekk. Dette vil ta vekk noe av trykket for de som blir sittende langt foran på setet.

Vi finner oss veldig godt til rette på ett sittepunkt, og vi sitter da veldig godt enten vi sitter oppreist eller vi sitter dypt i bukken. Vi opplever det ikke like behagelig lenger foran eller bak. Det var således delte meninger blant de som fikk prøvd. Det ble en slags enighet om at dette er en mellomting mellom Stealth og Power. En kan ikke bevege seg like mye som på Stealth, men mer enn på Power.