PLUSS: Mange farge- og størrelseskombinasjoner, mulighet for innsats med styrke 

MINUS: Begrenset utsyn opp og til siden