Alle bilder: Kåre Dehlie Thorstad

Trykk her for GPS-sporet på Strava