– Vi var ikke bra nok i år, og vi tapte for to bedre lag. Men trønderne skal slås, sier Jo Engebretsen, som er en av kapteinene for Rye Expressen 2019. Over 40 mann kom på informasjonsmøtet til SK Rye sist torsdag for å høre om Rye Expressens planer og ambisjoner for 2019. – Det var god stemning og gode spørsmål på informasjonsmøtet. Omtrent halvparten av de som kom var nye, og det var flere unge ryttere som kom. De fleste som var med i år føler at de har noe ugjort og er interesserte i å være med videre. I tillegg vet jeg om flere som er interesserte men ikke kom på møtet, så jeg håper vi blir opp mot 60 mann i bruttotroppen, sier Engebretsen. LES OGSÅ: Rye berget pallen – så vidt Flere om beinet og mer offervilje For at det skal bli en reell kamp innad i laget om de 30 plassene i nettotroppen, må laget telle nesten det dobbelte gjennom vinteren. Med cirka 35 mann i årets bruttotropp og noe naturlig frafall inn mot rittet, var det ingen reell kamp om uttaket. Det tror Engebretsen kan ha blitt en sovepute. – Jeg etterlyser litt mer innsats og offervilje, og at folk gir alt for laget på ritt. Altså, folk kjørte selvfølgelig de kunne, men jeg tror nok vi kunne ofret oss litt mer. I år hadde vi folk som ble slitne, men som greide å henge med på halen helt til mål. Noen skal falle av før mål, ellers går det ikke fort nok, forklarer han. LES OGSÅ: Derfor vant Trønderekspressen Saken fortsetter under MER OFFERVILJE: Hvis alle klarer å henge med til mål, går det for sakte, konstanterer kaptein Jo Engebretsen. Foto: Ola Morken Mer kustusMens årets ekspresslag la opp til noe mindre organisert opplegg enn tidligere, vil Engebretsen ha mer, særlig i vintersesongen. – Det er på vinteren vi gjør grunnarbeidet, og vi må ha bedre grunnlag i 2019 enn vi hadde i år om vi skal slå trønderne.Han legger derfor opp til flere felles samlinger og regelmessig testing cirka hver sjette uke. – Vi har ikke helt lagt kabalen for samlinger og treninger, men den første testen blir relativt snart og så vil vi ha minst en runde til med testing før jul, sier Engebretsen. Videre legger klubben opp til samlinger både på Gran Canaria og Mallorca, og fellestreninger gjennom hele vinteren. – Vi håper jo mange vil være med oss på dette, og jeg håper også det blir tre lag som har en reell sjanse til å kjempe om seieren på Trondheim-Oslo i juni, sier Engebretsen.  STYRKEPRØVEN Dato: 21.-23. juni 2019 Arrangert siden 1967, da med tre distanser: Trondheim-Oslo, Dombås-Oslo og Hamar-Oslo.- Fra og med 1969 til og med 1996 var det kun en distanse: Trondheim-Oslo - I 1997 kom Lillehammer-Oslo - I 2002 kom Eidsvoll-Oslo- I 2007 kom jenterittet Hamar-Oslo (som ble kjørt fra Hamar til og med 2011) - I 2012 kom jenterittet Gjøvik-Oslo - Fra 2014 var distansen Gjøvik-Oslo også åpen for menn Nå med fem distanser: Trondheim-Oslo 543km, Kvam-Oslo 280km, Lillehammer-Oslo 191km, Gjøvik-Oslo 136km, Eidsvoll-Oslo 62km  Mer om Styrkeprøven http://styrkeproven.no