Statens vegvesen har åpnet høring om endringer i sykkelrittforskriften av 17. juni 2016, som trådte i kraft fra og med sesongen 2018. 

Kirsti Ruud, som er prosjektkoordinator og ansvarlig for å utvikle kurs og koordinere kurs for sivile vakter på sykkelritt i regi av NCF, håper endringsforslagene vil gjøre regelverket smidigere og lettere å etterleve. (Se fakta lenger ned i saken)

– Forskriften i seg selv er jo positiv. Den har til hensikt å øke sikkerheten til deltagere i ritt og øvrige trafikanter, samt senke politiutgiftene til rittarrangørene, selv om det siste ikke er tilfellet overalt ennå. Målet er også at det skal være lik praksis i hele landet. Hittil har det vært opp til hvert enkelt regionvegkontor og politi om ritt kan avholdes og hvordan, forklarer hun.