Statens vegvesen har åpnet høring om endringer i sykkelrittforskriften av 17. juni 2016, som trådte i kraft fra og med sesongen 2018. Kirsti Ruud, som er prosjektkoordinator og ansvarlig for å utvikle kurs og koordinere kurs for sivile vakter på sykkelritt i regi av NCF, håper endringsforslagene vil gjøre regelverket smidigere og lettere å etterleve. (Se fakta lenger ned i saken)– Forskriften i seg selv er jo positiv. Den har til hensikt å øke sikkerheten til deltagere i ritt og øvrige trafikanter, samt senke politiutgiftene til rittarrangørene, selv om det siste ikke er tilfellet overalt ennå. Målet er også at det skal være lik praksis i hele landet. Hittil har det vært opp til hvert enkelt regionvegkontor og politi om ritt kan avholdes og hvordan, forklarer hun.Det er to punkter i endringsforslaget som i praksis får konsekvenser for rittarrangører. LES OGSÅ: Frykter frivilligkrise Dispensasjon fra kravene om opplæringDen ene punktet i forslaget til forskriftsendringen omhandler dispensasjon fra kravene om opplæring for stasjonære og mobile vakter. Det er foreslått å åpne for å gi dispensasjon fra kravene om løypevaktkurs for dirigere trafikk for personer som har formell kompetanse til å drive trafikkregulering. Disse skal da kunne søke om dispensasjon fra sine regionledere. For politifolk vil dette være Politidirektoratet. – Sett fra NCFs side er dette er et positiv endringsforslag. Men forslaget til dispensasjon er fortsatt noe uklart og vi ønsker enda tydeligere avklaring rundt hvem som kan få dispensasjon fra kravet om opplæring, sier Ruud. Da forskriften ble laget var det ikke åpning for å gi dispensasjon fra kravet om opplæring for personer som i sitt daglige virke driver med trafikkregulering. Det betyr at for eksempel polititjenestemenn ikke kunne drive trafikkregulering som frivillig vaktpå et sykkelritt på fritida uten kurs, selv om de har kompetanse til å gjøre den samme jobben om de hadde vært i tjeneste den dagen. – Det finnes jo mange som sitter med relevant kunnskap og lang erfaring på området som er medlemmer i sykkelklubber og ønsker å bidra som vakt på fritida. Nå vil det forhåpentlig innføres en hjemmel for å gi dispensasjon fra opplæringskravene, sier Ruud. Vegdirektoratet understreker i høringsnotatet imidlertid at "kurs i manuell trafikkregulering innen arbeidsvarsling vil ikke være tilstrekkelig kompetanse for trafikkregulering under sykkelritt".LES OGSÅ: Kommentar – Sykkelrittets død    Saken fortsetter under LØYPEVAKT: Det foreslås å åpne for å gi dispensasjon fra kravene om opplæring. Foto: Henrik Alpera Trafikkvakter i sykkelritt på vei er definert inn i fire nivåer: 1. Løypevakter: Disse skal kun varsle trafikk men ikke regulere trafikk.2. Stasjonære vakter: Disse står på post og regulerer trafikk etter behov.3. Mobile private vakter (motorsykler).4. Politivakter: Disse besørger politiet, og betales av arrangøren etter gjeldende satser.  Dette er kravene i læreplanen:Løypevakter: Opp mot 2 timer kursStasjonære vakter: 9,5 timer kurs, teorieksamenMobile vakter (motorsykler): 9,5 timer kurs, teorieksamen + 6 timer praksiskurs + praktisk prøveLink til læreplanen Krav til bekledningDet andre punktet i forslaget til forskriftsendringen som vil ha konsekvenser for rittarrangører, er at det nå vil bli påkrevet med langermet synlighetstøy for de som står i trafikkregulering. Der er det i dag bare anbefalt med slikt tøy. – Om det blir krav om synlighetstøy betyr det at alle vakter som har fått opplæring i å regulere trafikk må ha langermet jakke. Dette gjelder ikke løypevakter, forklarer Ruud.Hun mener intensjonen med endringen er fornuftig. – Dette er synlighetstøy som skiller vakter som kan regulere trafikk fra alminnelige løypevakter med vest. Det er i utgangspunktet positivt, og mange har gitt oss tilbakemeldinger på at de ønsker jakker med lange ermer. Men det kan føre til økte kostnader for de klubbene som arrangerer sykkelritt. LES OGSÅ: Sykkelritt blir svinedyrt Trenger innspill fra klubber og arrangørerHøringsfristen er 3. april, og NCF er i gang med å forberede sine innspill basert på de erfaringene og tilbakemeldingene de har fått i løpet av 2018-sesongen. Ruud er forsiktig optimistisk til prosessen. – Vi vil komme med våre innspill til høringen, men om våre høringsinnspill får noe å si for endringene i forskriften, vet vi ikke, sier hun, og legger til at NCF ønsker tilbakemeldinger fra klubber og arrangører. – Vi skal begynne å jobbe med våre innspill til høringen nå. Det er viktig at vi får samlet inn dokumentasjon som støtter opp under våre tilbakemeldinger, enten om det sendes til oss eller til Vegvesenet. Får vi til dette, står vi muligens sterkere nå enn ved tidligere høringsrunder, sier Ruud. Håper på endringer i læreplanenSelv om Ruud er positiv til forskriften totalt sett, er hun mer lunken til læreplanen for de obligatoriske løypevaktkursene, og håper den kan justeres på sikt. – Det er læreplanen, altså den forskriftsfestede veiledningen for utvikling av vaktkursene, som er «overkill». Men denne kan jo endres litt med årene etter hvert som vi og Statens vegvesen samler inn erfaringer fra ritt. Læreplanen oppdateres jevnlig når noe av det som opprinnelig var tenkt ikke fungerer i praksis. Dette er noe jeg ser lyst på, men det går tregt. Noen ganger må man heve stemmen. Men det hjelper sjeldent. Dette er byråkrati på sitt vakreste, sier Ruud. OMFATTENDE: Læreplanen skisserer tre nivåer for opplæring av private vakter. Illustrasjon fra Læreplan for opplæring av private vakter under sykkelritt