UTSATT: Kravene til opplæring av løypevakter er så omfattende at det er gitt dispensasjon til å arrangere sykkelritt etter de gamle reglene også i 2017. Foto: Ingeborg Scheve
RITTARRANGØRENE FORTVILER
Læreplanen for opplæring av private vakter er så omfattende at den må utsettes til 2018.
TEKST: INGEBORG SCHEVE
Publisert: tirsdag 14. februar 2017 kl. 16.08

Den læreplanen for trafikkvakter som ble presentert for rittarrangørene på NCFs seminar på lørdag er så omfattende og kostbar at den skaper bekymring både for forbundet og rittarrangørene.

Flere av deltakerne på seminaret uttrykte at de kravene som nå settes til opplæring vil sette spikeren i kista for mange sykkelritt i Norge.

Les også: SYKKELRITT BLIR SVINEDYRT 

– Vi mener fortsatt at denne læreplanen og omfanget av den ikke er i tråd med intensjonen i Stortingsvedtaket. Der fastslås det at det skal være et regelverk som sikrer at man skal kunne arrangere små og store sykkelritt i Norge uten altfor store kostnader for arrangørene, sier Per Erik Mæhlum, som er arrangementsansvarlig i NCF.

Lovendring vedtatt på stortinget 10. juni 2016 er som følger:
«En samlet komité håper at dette lovendringsforslaget vil legge til rette for at små og store sykkelritt fortsatt skal kunne arrangeres i hele landet innenfor trygge rammer og uten altfor store kostnader for arrangørene.»

Læreplanen skisserer tre nivåer med kurs: For de aller enkleste oppgavene kreves det løypevaktkurs, og dette kurset kan gjennomføres i klubbene eller via E-læring. Men de fleste frivillige vaktene i sykkelritt vil trenge kurs på nivå to: Kurs for stasjonære og mobile vakter, som vil ta mellom ni og ti timer.

I læreplanen sto det opprinnelig at dette kurset bare kan gis av kursholdere med formell pedagogisk og faglig kompetanse. Dette har blitt endret etter press fra forbundet, slik at NCF nå også kan stå som arrangør av kurs for stasjonære vakter. Det åpnes også for at deler av dette kurset kan gjennomføres som E-læring, sier Mæhlum. 

For mobile vakter på motorsykler kreves i tillegg et sju timers kurs på toppen av de 9-10 timene for nivå to, pluss praktisk prøve. Alle stasjonære og mobile vakter må avlegge teorieksamen.

Saken fortsetter under

SIKKERHET: Formålet med opplæringen er å gi trygge rammer for sykkelritt, men uten for store kostnader for arrangørene. Foto: Tom Guldbrandsen

GJELDER FRA NESTE ÅR
Sist onsdag ble det klart at kravene ikke vil tre i kraft før 1. januar 2018. Nå håper Norges Cykleforbund at utsettelsen av ikrafttreden kan gi dem mulighet for å lempe på innholdet og omfanget.

– Med kort tid igjen til sesongstart har NCF den siste tiden presset på for å få til en utsettelse av de nye kravene om opplæring av vakter. Vi er derfor fornøyd med at Samferdselsdepartementet offentliggjorde en utsettelse av kravene til 01.01.2018. Vi har ikke rukket å gå gjennom læreplanen i detalj, men vi registrerer at det fortsatt er stor avstand fra våre innspill i prosessen til den ferdige læreplanen, melder Norges Cykleforbund på sine nettsider.

Forbundet vil bruke tida framover til å se hva som kan gjøres med forskriften.

OMFANGET SKAPER TRØBBEL
Verken forbundet eller rittarrangørene er uenige i at det bør stilles krav til trafikkopplæring for løypevakter. Det er omfanget av den obligatoriske opplæringen og tilsynelatende mangel på fleksibilitet i regelverket som bekymrer.

– Alle er vel enige om at det er bra med kompetanseheving men omfanget av den læreplanen som ble presentert for oss på seminaret er jo formidabel, og forskriften åpner ikke for skjønn eller godskriving for tidligere formell kompetanse i trafikkdirigering, sier Ole Christian Nymoen.

Han er rittleder for det fire dager lange Norgescupen Tour de Hallingdal, og frykter for hvilke konsekvenser den vil ha. Da siktet han både til kostnadene av kurs, formelle krav til arrangørene og det rent praktiske ved å skaffe nok frivillige.

Les også: FRYKTER FRIVILLIGKRISE 

– Der det store problemet ligger i at det ikke blir mulighet for en løypevakt som skal ta enklere trafikale utfordringer, slik som enarmede påkjøringer, påkjøringer fra parkeringsplasser og små sideveier, ikke kan dirigere eller stanse trafikk i det hele tatt, selv med kurs på to timer. Det betyr i praksis at alle våre vakter må ta stasjonærvaktutdannelsen. Det er en utopi att vi i lille sykkel-Norge skal klare å få dette til, sier Nymoen, som har over ti års erfaring som rittleder.

Saken fortsetter under

OPPLÆRING: Læreplanen krever at private vakter må ha minst 9-10 timers kurs for å kunne dirigere trafikk under sykkelritt. Foto: Henrik Alpers

Trafikkvakter i sykkelritt på vei er nå definert inn i fire nivåer:  

  • 1. Løypevakter: Disse skal kun varsle trafikk men ikke regulere trafikk.
  • 2. Stasjonære vakter: Disse står på post og regulerer trafikk etter behov.
  • 3. Mobile private vakter (motorsykler).
  • 4. Politivakter: Disse besørger politiet, og betales av arrangøren etter gjeldende satser. 

Dette er kravene i læreplanen:

  • Løypevakter: Opp mot 2 timer kurs
  • Stasjonære vakter: 9-10 timer kurs, teorieksamen
  • Mobile vakter (motorsykler): 9-10t kurs, teorieksamen + 7t praksiskurs + praktisk prøve
  • Link til læreplanen 

Saken fortsetter under

OMFATTENDE: Læreplanen skisserer tre nivåer for opplæring av private vakter. Illustrasjon fra Læreplan for opplæring av private vakter under sykkelritt

TUNGT Å FINNE FRIVILLIGE
– Kostnadene ved denne læreplanen er en ting, og slik det er presentert i læreplanen ser det ut til at mobile vakter vil trenge kjøreskoleopplæring utover de vanlig førerkort for motorsykkel. Da vil prisen for kjøreskoleundervisning komme på mange tusen kroner per vakt med de kravene læreplanen stiller, sier Nymoen.

Nymoen er enda mer bekymret for hvordan arrangørene nå skal kunne få tak i nok frivillige som er villige til å ta kurs i mange timer til en dugnadsjobb de i utgangspunktet bare er passe interesserte i. 

– Slik læreplanen er skrevet, gjelder dette for rubb og rake av sykkelritt på veg. Det er samme regler for UCI-ritt og Norgescup som turritt. Det spiller heller ingen rolle om du skal drive trafikkdirigering på en liten kommunal vei der det kommer bil hvert jubelår eller om du står på Store ringvei i Oslo. Og det åpnes ikke for å tilgodese tidligere formell trafikal opplæring, slik som ansatte i brann- og redningstjenesten og ambulansepersonell har. Dette er folk som har formell kompetanse til å dirigere trafikk under kaotiske katastrofetilstander, sier Nymoen.

BESTILL ABONNEMENT: Det beste LANDEVEI-innholdet hjem i postkassen. 

VANSKELIG: Læreplanen krever så omfattende opplæring av private vakter at rittarrangørene frykter det blir vanskelig å skaffe nok frivillige. Foto: Henrik Alpers